Warning: mysql_fetch_row() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/ubuntu/public_html/session_mysql.php on line 66
SwiTube - 宗教信仰
  M E N U  
Close

註冊/會員登入

註冊信箱驗證 | 登入

Close

註冊

     
13
BibleTalk.tv - 40: Matthew for Beginners
1
ALLAUDIO BIBLE - NIV Version 31: Obadiah
38
Robert Breaker - 46-47: 1 and 2 Corinthians
25
Bible Discovery TV - 2016-4 April Series
12
Papst Franziskus - Wake Up! (Deutsch Version)
26
Bible Discovery TV - 2014-8 August Series
9
KeytotheBible - Revelation Study
26
Bible Discovery TV - 2014-6 June Series
12
Les Feldick Bible Study - 21
12
Les Feldick Bible Study - 67

22
聖經簡報站 -監獄書信
20
聖經簡報站 -耶利米書
27
恩典365 -婚姻家庭 -天下父母心
13
聖經簡報站 -希伯來書
167
STEMI Taiwan 唐崇榮國際佈道團
187
福音樂團 -Bethel Music
369
台北靈糧堂青年牧區 Holywood影視團隊
1341
Torch Church
13
咏唱玫瑰经 Rosary Chant
8
寇紹涵牧師 -彌迦書

6
般若波羅蜜多心經(心經) - 淨蓮法師
10
佛說觀無量壽佛經(觀無量壽經) - 中華維鬘學會 鄭振煌教授
44
菩提道次第廣論(廣論) - 善法學處 祖蓮法師
11
般若波羅蜜多心經(心經) - 妙雲講堂 惟曦法師
14
唯識二十論頌(唯識二十頌) - 淨蓮法師
56
維摩詰所說經(維摩詰經) - 大華嚴寺 海雲法師
20
阿含正義 - 佛教正覺同修會 正禮、正益等多位老師
7
金剛般若波羅蜜經(金剛經) - 山東博山正覺寺 仁炟法師
5
彌勒下生經 - 大慈山彌勒道場 常照法師
6
藥師琉璃光如來本願功德經(藥師經) - 索達吉堪布

3
觀音靈感真言 念誦 - 其他念誦者
11
大吉祥天女咒(善女天咒) 唱誦 - 其他唱誦者
4
南無阿彌陀佛聖號 唱誦 - 六字七音
6
楞嚴神咒(楞嚴咒) 唱誦 - 黃慧音
5
解深密經 念誦 - 聆志居士
3
般若波羅蜜多心經(心經) 唱誦 - 童音版
20
新時代校園倫理(法鼓山 聖嚴法師)
129
A15_常見外道法--廣論(一)
6
淺談三乘禪(靈鷲山 心道法師)
36
談多元文化(華藏淨宗學會 淨空法師)

108
媽祖歌曲
166
臺灣廟宇文化 -媽祖
367
臺灣廟宇文化 -神將
379
臺灣廟宇文化 -將首/家將
30
王母娘歌曲
49
臺灣廟宇文化 -廟宇導覽
598
臺灣廟宇文化 -神轎
211
臺灣廟宇文化 -乩童/王爺
77
臺灣廟宇文化 -藝術團

14
Bayyinah Institute - Out of Context
12
FreeQuranEducation - Ramadhan
29
Digital Mimbar - Moutasem Al-Hameedi
82
Channel - islamport Chinese
4
The Daily Reminder - Ugly Truths
63
FreeQuranEducation - Full length Lectures (3)
10
islampeacelife - Saad Al Ghamdi Quran Recitation
15
Digital Mimbar - Wahaj Tarin
2
The Daily Reminder - Full Lecture
7
IQRA CARTOON - Surah Story

63
許添盛醫師 -賽斯心法